…για τον αγώνα που τον συνεχίζουμε και τον δυναμώνουμε
μπροστά σε ένα ακόμα Κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων
(την Κυριακή 14 Δεκέμβρη 2014)
μπροστά σε μια ακόμη απεργία στον κλάδο του εμπορίου

afisa_14_12_14_kyr_ok